Púť do Mariánky

 • Zamestnanci ZŠ A. Kmeťa putovali k Matke Božej

  Marianka – je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, jeho pôvod a história sú sčasti zahalené legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval, zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie. Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa soška našla je tiež zahalený tajomstvom. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil, že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život  službe Bohu. Toľko legenda.
  Všetky cesty vedú do … . Táto známa veta platí aj v prípade Marianky, pretože obec je položená v údolí Malých Karpát a hlavná cesta v nej končí.

  Aj cesta zamestnancov ZŠ A. Kmeťa  spolu s rodinnými príslušníkmi a niekoľkými farníkmi  viedla 11. októbra na toto pútnické miesto. Spoločné putovanie sme začali v Bazilike Narodenia Panny Máriev ktorej odslúžil vdp. Mgr. Peter Hudec sv. omšu. História kostola sa začína písať od roku 1377, keď sa tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, z rodu Anjou, ktorý položil jeho základný kameň. Na hlavnom oltári sme mohli obdivovať sošku Panny Márie. V Pútnickom údolí  sme sa pomodlili, alebo len porozjímali  pri Lurdskej jaskyni, ktorá  je obklopená množstvom ďakovných tabuliek od uzdravených veriacich. Mnohí prešli  po Krížovej ceste, ktorá bola postavená v prvej polovici dvadsiateho storočia a sochy jednotlivých zastavení sú v životnej veľkosti. Využili sme možnosť napiť sa i  načerpať si vody z uzdravujúceho prameňa.

  Cestou  späť sme navštívili vojenskú Katedrálu sv. Šebastiána v Bratislave, kde sme obdivovali krásnu mozaiku od svetoznámeho umelca Marka Rupnika.
  Pekné počasie znásobilo dojmy z tohto pútnického miesta.

  Ing. Mária Chovancová, riad. školy