Tretiaci, štvrtáci a Mesiac úcty k starším

Posedenie so starými rodičmi

Október je Mesiac úcty k starším ľuďom. Aj žiaci našej školy, ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, konkrétne tretiaci a štvrtáci,  si spomenuli na svojich starých rodičov a pozvali ich do školy, aby si ich uctili. Pripravili pre staré mamy a starých otcov krátky program a svojou scénkou, básňami, tancom a milým slovom ich potešili. Tretiaci potom spolu so starými rodičmi vytvárali zaujímavé výtvory z prírodných materiálov, kde spojili fantáziu dieťaťa a starého rodiča. Štvrtáci si pripravili krátke prezentácie, v ktorých predstavili slovom i fotografiami svojich starých rodičov všetkým prítomným. Touto cestou žiaci vyjadrili svoju lásku a vďačnosť svojim starkým.

Mgr. Jarmila Barová