Vedomostná súťaž “3 hlavy a 3 perá”

 • Dňa 23. októbra 2014 naša škola, Základná Škola Andreja Kmeťa v Žarnovici, zorganizovala v Pastoračnom centre v Žarnovici Diecéznu matematickú súťaž – „ Tri hlavy a tri perá “.  Zúčastnilo sa jej 8 škôl Banskobystrickej diecézy: ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici, ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Banskej Bystrici,  Katolícke gymnázium Š. Moysesa v Banskej Bystrici, ZŠ Sv. Dominika Savia  vo Zvolene, Spojená katolícka škola sv. F. Assiského v Banskej Štiavnici,  ZŠ s MŠ Š. Moysesa v  Žiari nad Hronom, ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani a Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach.  Z každej školy súťažilo trojčlenné družstvo.

  Súťažné družstvá privítala a povzbudila  riaditeľka ZŠ A. Kmeťa Ing. Mária Chovancová a úvodnú modlitbu a požehnanie dal súťažiacim  pán farár Mgr. Peter Hudec.

  Prvé  kolo bol test so zaujímavými, logickými a zábavnými úlohami. Po desiatovej prestávke sa v druhom kole súťažiaci potrápili so skladaním tangramov. V treťom kole žiaci riešili logický rébus shikaku – známy tiež ako obdĺžniky.

  Po skončení súťaže žiaci spolu so svojimi učiteľmi išli na obed do ŠJ pri ZŠ na ulici Fraňa Kráľa a po ňom nasledovalo vyhodnotenie. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani, druhé miesto obsadili súrodenci zo ZŠ Sv. Dominika Savia  vo Zvolene a prvé bolo družstvo z Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa z Banskej Bystrice. Naši domáci žiaci – Lucia Boldišová, Vojtech Kováč a Lucián Šušoliak obsadili 4. miesto.

  Pekné a hodnotné vecné ceny a občerstvenie poskytli: mesto Žarnovica, Pekáreň Žarnovica, firma Daffer z Prievidze. Za sponzorský príspevok ďakujeme aj pánovi Jánovi Necpálovi, firma EM- LIFT, s.r.o. Žarnovica. Ďakujeme aj p. Štefankovej zo ŠJ pri ZŠ na Ul. Fr. Kráľa za zabezpečenie obedov pre súťažiacich a ich učiteľov.

  Mgr. Jana Tabernausová