Beseda v ŠKD

 • Kto je na tom lepšie?

  „Mami, ja chcem takú istú hračku, akú má Miška!…  Fúj, ja to nechcem jesť!…

  V piatok 21. novembra nám pomohol náš hosť, slečna Martina Sitárová, k  hlbšiemu zamysleniu nad týmito vetami. Podelila sa s nami o zážitky zo svojej misie v Albánsku, z osady Tale – Bredget, farnosť Shenkoll. V pútavo pripravenej prezentácii sme sa dozvedeli o živote ľudí, ich  kultúre.

  Albánci sú veľmi priateľskí, radi tancujú, tvoria, sú pracovití. Spoločenskú vrstvu tvoria aj bohatí, no viacej chudobní ľudia. Majú staré, vojnou poznačené príbytky, voda je viac úžitková ako pitná. Prevažuje islamské náboženstvo (vyše 50% populácie) oproti rímskym katolíkom, ktorých je 10 %. Vzniká tak kontrast medzi ich priateľskosťou oproti nepriateľskosti, nedôverčivosti, pomstychtivosti.

  Postavenie žien nie je rovnocenné s mužmi. Ženy a dievčatá nesmú vychádzať do ulíc samé, sú určené na prácu v domácnosti a na plnenie úloh ženy ako rodičky a matky. Denná mzda mužov je 100 lekov, čo je zárobok na 1 chlieb. Preto sa snažia dopestovať si veľa ovocia a zeleniny z vlastných polí. Cesty majú prašné a hrboľaté. Najčastejším taxíkom je osol, v mestách už aj autá. Primárne školstvo je na nízkej úrovni, univerzity sú už vyspelejšie. Internet viac nefunguje, ako funguje.

  Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi  pôsobila Maťa ako animátorka v detskom dennom tábore. Deti prichádzali ráno o deviatej do tábora a bývali v ňom do obeda. Začínali tancom a pokračovali krúžkami – ručné práce, cukráreň, športový, jazykový, tanečný. Po skončení krúžkov mali divadielko na aktuálnu tému dňa. Po odchode detí domov hodnotili animátori deň a pripravovali program na nadchádzajúci deň. Voľný čas využili plávaním v mori, poznávaním bližšieho okolia. Maťa nám doniesla ukázať niekoľko rekvizít – ručne robenú pletenú tašku cez plece, slovník s albánskymi slovíčkami, niekoľko minci, prívesok albánskeho štátneho znaku.

  Táto beseda nám pomohla uvedomiť si hodnotu žitia v našich podmienkach. Môžeme byť vďační Pánu Bohu, že máme viac,  ba možno i navyše.

  V závere besedy sme sa dohodli, že počas adventného obdobia uskutočníme v škole zbierku starých zachovalých hračiek, školských pomôcok, oblečenia pre deti a dodatočne pošleme túto zbierku na misijné miesto ako vianočné darčeky. Budeme radi, ak sa k nám pridáte.

  Deti zo Školského klubu pri ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici.