Objav tvár Otcovho milosrdenstva (15.11.2016)

tvar_otcovho_milosrdenstva2Dňa 15.11.2016 sa uskutočnila v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici prezentácia aktivít v rámci projektu Objav tvár Otcovho milosrdenstva. Prezentácie sa zúčastnili zástupcovia žiakov z ôsmich škôl spolu so svojím pedagogickým sprievodom.

Program začal spoločným slávením svätej omše v kaplnke Diecézneho centra Jána Pavla II. Po nej mali možnosť žiaci každej školy predstaviť svoje aktivity na školách počas Mimoriadneho jubilejného roku Milosrdenstva. Prezentácie boli niekedy vtipné, inokedy zase vážne, ale hlavne obohacujúce.
Po ukončení prezentácií nasledovalo občerstvenie, počas ktorého prebiehalo hodnotenie výtvarnej súťaže. Všetci zúčastnení mohli prideliť body vystaveným exponátom a vybrať dielo, ktoré malo byť ocenené cenou diváka. Tú získalo výtvarné dielo Kataríny Freigertovej z KSŠ sv. Fratiška Assiského v Banskej Štiavnici. Všetky vystavené exponáty boli už 4.10.2016 hodnotené odbornou porotou v rámci Diecéznej výtvarnej súťaže.

Po udelení ceny diváka sme sa všetci presunuli do Katedrály sv. Františka Xaverského, kde po krátkom sprievodnom slove o katedrálnom chráme a záverečnom požehnaní sme ukončili celé stretnutie.