Celoslovenské kolo Biblickej olympiády pre SŠ s vyučovacím jazykom maďarským na KSŠ F. Fegyvernekiho v Šahách

DSCN0869Dňa 30. apríla 2014 sa na Katolíckej spojenej škole F. Fegyvernekiho s VJM v Šahách konalo celoslovenské kolo Biblickej olymiády pre stredné školy s VJM, na ktoré sa dostali trojčlenné družstvá po úspešnom zvládnutí súťažných úloh dekanátskeho (okresného) kola. Druháci nášho gymnázia – Mátyás Csáky, Kováčová Juienne a Morvaová Zsófia – sa umiestnili na 2. mieste s polbodovým rozdielom od žiakov seneckého gymnázia, ktorí získali prvé miesto. Našich žiakov pripravila Mgr. Beáta Bacsa.
Svojou prítomnosťou nás poctili okrem pripravujúcich učiteľov a pánov farárov aj vdp. Ladislav Tóth, biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo a vdp. farár ThDr.János Karaffa, predseda odbornej poroty. Súťaž zorganizoval duchovný správca školy, Zoltán Balga.