Púť detí na Starých Horách (27.5.2017)

 

Put_deti2017Dňa 27.5.2017 už po 4 krát Základná škola s Materskou školou  sv. Vincenta de Paul v Leviciach organizovala, pod záštitou Diecézneho školského úradu v Banskej Bystrici, Púť detí na Staré Hory. Témou púte bolo “Fatimské posolstvo”. Začali sme spoločnou svätou omšou v Bazilike navštívenia Panny Márie, ktorú celebroval o. Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo. Po svätej omši bolo v areáli pri studničke pripravených veľa aktivít a zaujímavých súťaží pre deti. Myslím, že nám spolu bolo pri Panne Márii naozaj dobre. O rok sa stretneme znova.

Adriana Lieskovská
MŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach