Novinky zo škôl

Keď je umenie modlitbou…

     Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966  za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Rok 2014 bol na Slovensku vyhlásený za ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE.

Túto milostivú skutočnosť sa rozhodli sprítomniť žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnoviciv nedeľu 28. septembra počas svätej omše v  Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorí si pod vedenímMgr. Štefánie Dvorskej (s. Michaela) nacvičili scénku, ktorá bola prierezom všetkými siedmimi bolesťami Viac >>

Poďakovanie za úrodu cez obrazy

Exkurzia žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici do Novej Bane

Pomaly a nenápadne k nám zavítala jeseň. V košíku si priniesla červené, zlaté a hnedé farby.
Je čas úrody. Roľník zberá plody svojej práce, ukladá všetko do komôr, stodôl, aby rodiny mali hojný stôl cez zimu.

Viac >>

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom na diecéznej púti v Šaštíne

Dňa 30. augusta 2014 sa uskutočnila púť Banskobystrickej diecézy do národnej svätyne v Šaštíne. Na tomto veľmi známom pútnickom mieste boli aj učitelia a zamestnanci našej cirkevnej školy. Viac >>

Vedomostná súťaž pri príležitosti svätorečenia Jána Pavla II. – 5. 6. 2014

JanPavol-II-stvorecDiecézny školský úrad Banská Bystrica si vypracoval pre tento školský rok projekt z príležitosti svätorečenia Jána Pavla II., ktorého cieľom bolo priblížiť žiakom katolíckych škôl banskobystrickej diecézy život, dielo a odkaz už nového svätého v nebi Jána Pavla II.

Projekt sa realizoval v dvoch rovinách:
–  na úrovni školy si zvolili slobodne formu výberu – test resp.  kvíz do diecézneho trojčlenného družstva zástupcov, ktoré pozostávalo zo žiakov 6., 7. a 8. ročníka, Viac >>

Púť detí predškolského veku

Pozývame rodičov a deti predškolského veku na púť, ktorá sa bude konať na Starých Horách dňa 14. júna 2014.

Program púte
10.00 – Sv. omša – Bazilika navštívenia Panny Márie
11.00-11.45 – Presun na studničku Viac >>

Slávnostné požehnanie kaplnky na KGŠM – 30. 4. 2014

zasvatenie 035Posledný aprílový deň bol pre spoločenstvo Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa zvlášť slávnostným. 30. apríla 2014 bola totiž školská kaplnka nanovo požehnaná a ozdobená titulom najnovšieho svätca –  pápeža sv. Jána Pavla II. Patrocínium totiž škole i kaplnke od svojho vzniku v roku 1992 chýbalo. Viac >>

Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

Ziar-DOD2014-1V piatok 16. mája  2014 otvorila ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom svoje brány pre žiakov 4. ročníkov z okolitých obcí. Pozvanie prijali žiaci zo ZŠ Lovča, aby zažili atmosféru školy a zapojili sa do zaujímavých aktivít.  Po úvodnej prehliadke priestorov školy si pozreli vyučovacie hodiny v klasických i odborných učebniach. Viac >>

Prevencia proti sociálno-patologickým javom – ZŠ A. Kmeťa Žarnovica

Zaujímavú hodinu občianskej náuky mali žiaci 8. a 9. ročníka, keď našu školu navštívila dňa 25. 4. 2014 príslušníčka Policajného zboru v Žiari nad Hronom kpt.  Šmondrková a pani  Malatincová zo Zdravotnej starostlivosti v Žiari nad Hronom. Kpt.  Šmondrková rozprávala o nebezpečenstve drog rozšírených medzi mládežou, o druhoch a spôsoboch krádeží a iných priestupkoch, ktorých sa mladí ľudia najčastejšie dopúšťajú. Informovala žiakov o tom, aké trestné stíhanie ich môže postihnúť v prípade,  keď sa dopustia nejakého  priestupku. Pani Malatincová poukazovala na to, aké zdravotné následky vznikajú pri používaní nežiaducich látok.

Snáď tieto slová padnú na úrodnú pôdu.

                                                                                                         

 

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády pre SŠ s vyučovacím jazykom maďarským na KSŠ F. Fegyvernekiho v Šahách

DSCN0869Dňa 30. apríla 2014 sa na Katolíckej spojenej škole F. Fegyvernekiho s VJM v Šahách konalo celoslovenské kolo Biblickej olymiády pre stredné školy s VJM, na ktoré sa dostali trojčlenné družstvá po úspešnom zvládnutí súťažných úloh dekanátskeho (okresného) kola. Druháci nášho gymnázia – Mátyás Csáky, Kováčová Juienne a Morvaová Zsófia – sa umiestnili na 2. mieste s polbodovým rozdielom od žiakov Viac >>

Prázdninové vyučovanie angličtiny štvrtákov na ZŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom – 22. 4. 2014

CZS-Ziar2Nie, nepomýlili sa, hoci bol ešte prázdninový deň, štvrtáci sa učili. V utorok 22. 4. sa totiž na našej ZŠ s MŠ Štefana Moysesa konal metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka ZŠ, ktorý viedla PaedDr. Eva Balážová z Oxford University Press. Najprv bola otvorená hodina s našimi štvrtákmi, ktorých sledovalo 26 učiteľov z rôznych blízkych a vzdialených škôl. Deti sa na hodinu veľmi tešili, čo dokazoval aj ich vysoký počet. Optimizmus a nadšenie žiakov sa nevytratilo ani počas vyučovania, Viac >>

Speedway club na ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici – 28. 4. 2014

DSC_0006

V pondelok 28. apríla k nám do školy zavítala vzácna návšteva – Martin Vaculík, ktorý je všetkým známy ako pretekár na plochej dráhe. Prišiel na pozvanie nášho pána učiteľa Mgr. Martina Búriho, ktorý je predsedom Speedway Clubu v Žarnovici. Najprv sa stretol s  menšími žiakmi z  1. stupňa a  potom so staršími žiakmi z  2. stupňa. O tom, že to bolo veľmi zaujímavé stretnutie, svedčí to, že ešte dlho po jeho odchode deti spomínali na jeho rozprávanie, na jeho motorku, ktorú priniesol so sebou, na fotenie s Martinom Vaculíkom a na jeho autogramiádu.
Viac >>

Ochrana života a zdravia na ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

IMAG0599

30. apríla sme v našej škole mali „športovo-náučný“ deň. Vybrali sme sa na turistiku do prírody a počas turistiky žiaci plnili úlohy z rôznych oblastí – pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka zručnosť, dopravná výchova, riešenie mimoriadnych situácií… Za svoje vedomosti, zručnosti a správanie sa v prírode dostávali body. Naši žiaci sa vôbec nedali zahanbiť. Svedčia o tom umiestnenia s malým bodovým rozdielom. Prvé miesto získali piataci a ôsmaci, druhé deviataci a tretie siedmaci. Všetkým blahoželáme k vedomostiam a zručnostiam a veríme, že ich správne použijú vo svojom živote. Veď o tom je toto cvičenie.
Viac >>

Úspechy žiakov ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici v Geografickej olympiáde

Žiaci 6.ročníka  Benjamín Čík, Viliam Gubán, Vojtech Kováč sa zapojili do riešenia Geografickej olympiády. Keďže sa v obvodnom kole umiestnili  B. Čík na 1., V. Kováč na 2. mieste,  postúpili do krajského kola. V. Gubán ako úspešný riešiteľ skončil na 6. mieste. Krajské kolo sa uskutočnilo 4. apríla v Banskej Bystrici. V. Kováč získal 1. miesto. Škoda, že žiaci z tejto kategórie už nepostupujú do vyššieho kola. B. Čík skončil ako úspešný riešiteľ na 11. mieste z 38 žiakov. Žiakom srdečne blahoželáme.

Apríl – mesiac lesov a ochrany životného prostredia v ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici

DSCN3032Mesiac apríl je venovaný prírode a jej ochrane, lebo v apríli sa príroda prebúdza do nového života.
V tomto duchu prebehli na škole aktivity – besedy o ochrane prírody. Zástupcovia z Lesov SR Odštepného lesného závodu v Žarnovici Ing. K. Dávidová, Ing. J. Homoliaková, Ing. J. Sitár v treťom, štvrtom a šiestom ročníku na hodinách Viac >>